Nhân viên IT (phần cứng, hệ thống, mạng...) - công ty sản xuất

Location: Hai Duong, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$500 - US$700 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: Desktop / Application Support / HelpDesk
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-2002-434844

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn nước ngoài tại Hải Dương, cần tuyển gấp lập trình viên IT hỗ trợ kỹ thuật sản xuất:
Vị trí này làm việc tại nhà máy Hải Dương (xe đưa đón từ Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương) báo cáo tới IT Manager và tổng giám đốc bằng tiếng Anh/tiếng Nhật

 • Đảm bảo điều kiện cho các hoạt động IT (Network, security, Helpdesk, devices...)
  o Setup and maintain all clients (e.g. desktops, laptops, workstations)
  o Setup and maintain other software and hardware (e.g. printers, timekeepers, cameras)
  o Upgrade systems with new releases and models in coordination with ICT policies
  o Troubleshoot IT issues
  o Ensure IT security and access to all IT equipment in compliance with ICT policies
 • Hỗ trợ lập trình phần mềm cho các dự án của công ty

(trao đổi chi tiết hơn trong phỏng vấn)