Nhân viên HCNS - HRGA Staff

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$450 - US$500 per month
Specialization: Human Resources, General Affairs & Administration
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1808-400005

1. Các nghiệp vụ hành chính liên quan đến người Nhật (Visa, GPLĐ, vé máy bay, khách sạn, xe di chuyển…)
2. Các vấn đề hành chính liên quan người Việt ( đồng phục, cơm, xe di chuyển, check bảng kê ….)