Nhân viên chất lượng - QC Staff

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$300 - US$400 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1809-402170

  • Lên kế hoạch đảm bảo chất lượng cho sản phẩm và dây chuyền sản xuất định kì
  • Phát hiện, phân tích lỗi và đưa ra đối sách, đồng thời cải tiến quy trình sản xuất
  • Kiểm tra chất lượng sản xuất và phân tích lỗi với các dụng cụ, máy đo 2D, 3D
  • Chi tiết trao đổi trong phỏng vấn