Nhân viên Chăm sóc khách hàng (Topik 4~)_Lương hấp dẫn

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$1000 - US$2000 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1804-393070

Phụ trách liên lạc với đầu khách hàng là các công ty Hàn lớn; kết hợp với nhân viên bảo trì trong nhà máy để giải quyết yêu cầu của khách hàng.

Công việc cụ thể:

· Hỗ trợ sản phẩm có sự cố
· Xác nhận tình trạng sản phẩm tương ứng với lịch bảo trì
· Ước tính và giải quyết hóa đơn
· Phản hồi khiếu nại
· Báo cáo công việc cho công ty
· Biên phiên dịch
· Khác
Đến nhà máy của khách hàng thường xuyên bằng xe công ty (Bắc Ninh, Hải Phòng)