Nhân viên cải tiến chế tạo

Location: Hai Phong, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1808-401506

  • Sửa phần mềm lập trình xe không người lái và sau này là lập trình, sửa chữa các trương trình.
  • Chịu trách nhiệm kiểm soát thiết bị tự động hóa