NHÂN VIÊN BẢO TRÌ THIẾT BỊ NHÀ XƯỞNG

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Mechanical Engineering
Sub Specialization:
Contact: Huong Hoa Mai Lan
Reference: JO-1803-390153

Đảm bảo thiết bị máy móc trong nhà xưởng luôn vận hành tốt
Bào trì, bảo dưỡng, sữa chữa thiết bị máy móc định kỳ và khi có sự cố
Sửa chữa các thiết bị, máy móc hư hỏng
Thống kê phụ tùng, thiết bị hư hỏng và đặt thiết bị thay thế
Đề ra phương án ngăn ngừa hư hỏng và khắc phục cải tiến máy móc
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý