Nhân viên bảo trì máy SMT - AI

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND7000000.00 - VND10000000.00 per month
Specialization: Maintenance/Facility/Utility (in-house)
Sub Specialization:
Contact: Anh Hoang Ngoc
Reference: JO-2009-448463

Mô tả công việc:

  • Sửa chữa & bảo trì máy AI, SMT.
  • Liệt kê các hạng mục phụ tùng thay thế cho máy.
  • Phối hợp với lãnh đạo dây chuyền sản xuất để giám sát chất lượng trong dây chuyền.
  • Thực hiện bảo trì hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng.
  • Đào tạo cho những người mới đến để đáp ứng EE và yêu cầu của sản xuất.
  • Báo cáo với Cấp trên về những vấn đề xảy ra trong đường dây.
  • Các công việc khác do Cấp trên giao.