Nhân viên bảo trì bảo dưỡng (chấp nhận ứng viên mới ra trường)

Location: Hung Yen, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND6000000.0 - VND10000000.00 per month
Specialization: Maintenance Engineering
Sub Specialization:
Contact: Luong Nguyen Thi
Reference: JO-2103-457314

  • Nam tuổi từ 21 đến 35
  • Tốt nghiệp cao đẳng điện, điện tử, cơ điện tử, cơ khí chế tạo.
  • Có từ 1 năm kinh nghiệm tương đương/vị trí/lĩnh vực liên quan.
  • Hiểu biết về 5S, 7 công cụ QC, Kaizen, hourensou,…
  • Có kỹ năng phân tích, cải tiến
  • Có kỹ năng đào tạo công nhân
  • Biết sử dụng máy tính (Window, OFFice,) cách làm báo cáo, Hướng dẫn thao tác
    * Mức lương: 6 triệu - 10 triệu