Nam - Giáo viên Tiếng Nhật kiêm Biên Dịch

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$750 - US$1500 per month
Specialization: Human Resources, General Affairs & Administration
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1807-398114
  • Đào tạo tiếng Nhật cho cán bộ công nhân viên Nhà máy
  • Biên dịch tài liệu theo yêu cầu phòng ban
  • Chi tiết trao đổi trong phỏng vấn