Middleware - Websphere Administrator

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: IT Assurance/Quality Assurance/Management
Sub Specialization:
Contact: Ngan Nguyen Thu
Reference: JO-1907-421609

JOB DESCRIPTION

  • Làm việc tại Khối Công nghệ, Trung tâm vận hành hỗ trợ hệ thống
  • Triển khai, cài đặt hệ thống các ứng dụng lớp giữa, và phối hợp vận hành với các bộ phân Developer (Oracle Middleware, IBM Websphere, MQ)
  • Thực hiện các quy trình quickcheck, healthcheck hệ thống định kỳ, báo cáo việc vận hành đình kỳ.
  • Làm việc kỹ sư dự án, triển khai và phối hợp triển khai các phần mềm lớp giữa.
  • Tham gia nghiên cứu công nghệ và phần mềm mới liên quan tới hạ tầng và ứng dụng lớp giữa.


REQUIREMENTS

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin..
  • Hiểu biết và có kỹ năng, kinh nghiệm vận hành một trong các hệ thống như Oracle Middleware, IBM Websphere, MQ.
  • Điểm cộng nếu có:

+ Kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh, có chứng chỉ Ielts, Toefl iBT, Toiec là một lợi thế.
+ Kinh nghiệm, kĩ năng trong việc vận hành các hệ thống Monitor tập trung.
+ Kinh nghiệm làm việc tại các công ty, tổ chức tài chính là 1 lợi thế (ngân hàng, bảo hiểm,…)

  • Chúng tôi tìm kiếm ứng viên có tư duy logic, đam mê công nghê, nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm cao, kĩ năng teamwork tốt.