Marketing Director

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Real Estate
Sub Specialization: Technology & Digital, Telecommunication , Marketing
Contact: Tuan Le Hoang
Reference: JO-1810-405689

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Hoạch định và thực hiện chiến lược Marketing ngắn hạn, trung hạn, dài hạn thông qua thực hiện khảo sát nghiên cứu thị trường, phân khúc thị trường, xác định mục tiêu, định vị thương hiệu …
  • Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, giám sát, đánh giá các hoạt động xây dựng thương hiệu và marketing.
  • Quan hệ báo chí, truyền thông nhằm phát triển các hoạt động kinh doanh, phát triển thương hiệu và xử lý khủng hoảng.
  • Xây dựng và phát triển các công cụ truyền thông: Website, Bản tin, Bộ nhận diện thương hiệu…
  • Lập và triển khai thực hiện các kế hoạch marketing cho các dự án mà công ty đầu tư và phân phối.
  • Quản lý, kiểm soát ngân sách cho các hoạt động marketing của từng dự án.
  • Lập các báo cáo định kỳ tháng/ quý/ năm theo quy định báo cáo nội bộ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu cụ thể của Ban Tổng Giám đốc.
    YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong marketing. Ưu tiên kinh nghiệm marketing bất động sản.
- Tư duy quản trị tốt.
-  Giao tiếp tốt tiếng Anh.