Maintenance Manager - Công Ty FDI Nhật (~20M)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$650 - US$850 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1807-399209
  • Quản lý và triển khai các công việc iên quan đến Setting, thay đổi công nghệ sản xuất.
  • Thực hiện các dự án tiết giảm chi phí, thay đổi quy trình công nghệ và các điều kiện tốt nhất đáp ứng cho sản xuất
  • Phân tích, đánh giá và đưa đối sách khắc phục những lỗi trong sản xuất liên quan đến điều kiện sản xuất (máy, dao, đồ gá, ...)
  • Xây dựng các bản hướng dẫn công việc, chỉ dẫn thao tác, quy trình công nghệ cho sản phẩm mới
  • Làm việc với chuyên gia Nhật Bản về các điều kiện kỹ thuật phát sinh trong sản xuất
  • Báo cáo công việc cho Giám đốc sản nhà máy, Tổng Giám đốc