Maintenance engineer

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Maintenance Engineering
Sub Specialization:
Contact: Hang Nguyen Thi Tuyet
Reference: JO-1904-416072
  • Bảo trì máy móc và thiết bị trong nhà máy
  • Liên tục cải thiện khả năng hoạt động của máy móc và thiết bị để đạt được những mục tiêu về chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất
  • Lên kế hoạch về việc bảo dưỡng định kỳ, phương án thay thế và bổ sung cho máy móc và thiết bị trong nhà máy
  • Hướng dẫn, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân công kỹ thuật liên quan tại bộ phận
  • Theo dõi các dự trù về kinh phí được công ty cấp cho bộ phận
  • Làm báo cáo hàng tháng theo yêu cầu của cấp trên