Logistics Supervisor (tiếng Anh/tiếng Nhật)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$800 - US$1100 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: Logistics
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-1906-419262

Chúng tôi là công ty 100% vốn Nhật Bản
Do nhu cầu mở rộng sản xuất, chúng tôi cần tuyển mới vị trí Logisctics Supervisor

- Làm việc tại nội thành Hà Nội

- Chịu trách nhiệm quản lí nhóm nhân viên logistics

- Đưa ra các cải tiến quy trình xuất logistics cho tập đoàn

(chi tiết trao đổi trong phỏng vấn)

Đãi ngộ:

- Nhiều chế độ thưởng và tăng lương định kì

- Cơ hội phát triển trong bộ phận mới thành lập