Leader sản xuất (ngành hóa - Coating) - làm việc 2 ca

Location: Vĩnh Phúc, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$600 - US$750 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: Production Management
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-2002-435196

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn Nhật Bản, cần tuyển vị trí Leader sản xuất ngành hóa (coating/phủ):

  • Làm việc tại nhà máy của công ty, Vĩnh Phúc
  • Làm việc thứ 2-thứ 6, theo ca (2 ca)
  • Trách nhiệm: Quản lí quá trình/công đoạn phủ (coating) trong sản xuất
  • Đào tạo tại nước ngoài


Đãi ngộ:

  • Mức lương thỏa thuận khoảng 12-16 triệu/tháng
  • Bữa ăn ca tại công ty
  • Bảo hiểm/ngày nghỉ/ngày phép có lương theo Luật định