Kỹ sư phần mềm MES

Location: Ha Nam, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Production Engineering / Process Engineering / Manufacturing Technology
Sub Specialization:
Contact: Tra Ha Hang
Reference: JO-2005-440663

  1. Nội dung công việc:
  • Lập trình mã nguồn nghiệp vụ theo yêu cầu người dùng, yêu cầu hệ thống, thiết kế chi tiết ở mức tính năng.
  • Lập trình giao diện theo thiết kế giao diện có sẵn.
  • Phối hợp các thành viên khác trong nhóm tích hợp các tính năng các hệ thống.
  • Phối hợp với bộ phận quản lý chất lượng đảm bảo chất lượng hệ thống.


2. Yêu cầu kinh nghiệm:

  • Tốt nghiệp đại học
  • Có 2 ~ 3 năm kinh nghiệm làm việc liên quan.
  • Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết)