Kỹ sư ngành Điện tử viễn thông

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$400 - US$600 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: R&D
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-1912-431366

Chúng tôi là công ty 100% vốn nước ngoài
Do mở rộng quy mô, chúng tôi cần tuyển 02 vị trí Kỹ sư điện tử viễn thông:

Vị trí này làm việc tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, báo cáo hàng ngày cho quản lí người nước ngoài và đối tác bằng tiếng Anh

  • Nghiên cứu, phát triển sản phẩm của công ty trong ngành điện tử viễn thông/thiết bị thu phát sóng
  • Cải tiến kỹ thuật sản xuất, thiết bị, lỗi sản phẩm
  • Tham gia các khóa đào tạo tại công ty và trực tuyến
  • Đôi khi đi công tác trong ngày tới nhà máy (có xe đưa đón của công ty)
    (chi tiết trao đổi trong phỏng vấn)