Kỹ sư IT tiếng Nhật N2, N3

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$1000 - US$1800 per month + 2-4 months bonus
Specialization: Programmer
Sub Specialization:
Contact: Huong Pham Ngoc Lan
Reference: JO-1809-402568

Nội dung công việc:

  • Là Lập trình viên kiêm Kỹ sư cầu nối hoặc Quản lý dự án cho các đối tượng khách hàng Nhật Bản trong các lĩnh vực phát triển mobile, web, hay automotive.
  • Đóng vai trò onsite BrSE hỗ trợ đội dự án về điều chỉnh , Q&A và xác nhận yêu cầu tại phía khách hàng.