Kỹ sư điện/cơ khí

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Electrical Engineering
Sub Specialization:
Contact: Luong Nguyen Thi
Reference: JO-2103-457603
  • Yêu cầu:

    - Nam, tuổi dưới 35, tốt nghiệp Đại học ngành cơ khí, kỹ thuật, hóa học, máy móc,…

    - Có kiến thức về kỹ thuật (điện, cơ khí, hóa, máy móc,…) và hiểu biết cơ bản về công việc

    - Có thể sử dụng Excel, PP, Word, AutoCad

    - Tiếng Anh tốt (giao tiếp và báo cáo)