Kỹ sư công đoạn Phủ Sơn (Công ty Nhật Bản mới)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Electrical Engineering
Sub Specialization:
Contact: Luong Thi Ngoc Luong
Reference: JO-2010-4488411. Trước khi nhà máy bắt đầu hoạt động chính thức, từ tháng 10/2020

Hỗ trợ lắp đặt thiết bị sản xuất trống mực OPC

- Nắm bắt được kỹ thuật sản xuất OPC

- Lập quy trình hướng dẫn sử dụng máy phủ OPC

- Nắm bắt các yêu cầu an tòan, bảo dưỡng liên quan thiết bị OPC

2. Sau khi nhà máy sản xuất, từ tháng 1/2021

- Là leader công đoạn sơn phủ (coating) sản xuất OPC, hỗ trợ cho Trợ lý và Trưởng phòng sản xuất

- Lập tiêu chuẩn hướng dẫn công đoạn sơn phủ OPC

- Sản xuất trống mực OPC, đảm bảo chất lượng sản phẩm

- Đảm bảo an toàn máy móc sản xuất

- Duy trì môi trường làm việc an toàn trong bộ phận

- Làm báo cáo sản xuất hàng ngày

….

3. Bộ phận trực thuộc: Phòng sản xuất

4. Cấp trên trực tiếp: Trợ lý công đoạn sơn phủ (Coating)