Kỹ sư cầu nối BrSE or Sub BrSE, Japanese N2 N3 (Up to $1700)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND1000.00 - VND1700.00 per month
Specialization: Software Engineer / System Engineering
Sub Specialization:
Contact: Huong Pham Ngoc Lan
Reference: JO-1905-418541

Mô tả:

Tham gia phát triển Hệ thống liên quan đến Quản lý bán hàng, Giám sát sản xuất, và Giải pháp Nhà máy thông minh...

  • Đóng vai trò Kỹ sư cầu nối BrSE tiếp nhận một phần việc off shore từ phía Nhật và triển khai cho các kỹ sư đầu Việt Nam
  • Được đào tạo OJT (On job training) bới chuyên gia của Nhật
    * Quyền lợi: Trong tương lai bạn sẽ được đào tạo và thực hành Phát triển hệ thống ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất của Nhật về AI (Artificial Intelligence), IoT (Internet of Think) mà bạn ít có cơ hội để học được trong các công ty IT khác ở Việt Nam. Bạn có thể phấn đấu trở thành chuyên gia về giải pháp ở Việt Nam trong tương lai...