Kỹ sư cầu nối BrSE ($1500~$3000)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND1500.00 - VND3000.00 per month
Specialization: Software Engineer / System Engineering
Sub Specialization:
Contact: Huong Pham Ngoc Lan
Reference: JO-1906-419122

Mô tả:

  • Tham gia phát triển hệ thống nghiệp vụ (đặt hàng, báo giá…), Hệ thống Giám sát sản xuất, Hệ thống quản lý sản xuất
  • Đóng vai trò Kỹ sư cầu nối BrSE tiếp nhận một phần việc off shore từ phía Nhật và triển khai cho các kỹ sư đầu Việt Nam
  • Được đào tạo OJT (On job training) bởi chuyên gia của Nhật
    * Quyền lợi: Trong tương lai bạn sẽ được đào tạo và thực hành Phát triển hệ thống ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất của Nhật về AI (Artificial Intelligence), IoT (Internet of Think) mà bạn ít có cơ hội để học được trong các công ty IT khác ở Việt Nam. Bạn có thể phấn đấu trở thành chuyên gia về giải pháp ở Việt Nam trong tương lai...