Kỹ sư bảo trì bảo dưỡng

Location: Ha Nam, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Maintenance Engineering
Sub Specialization:
Contact: Luong Nguyen Thi
Reference: JO-2102-454953

  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm bảo trì, sửa chữa máy móc
  • Làm việc ở Hà Nam
  • Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật