Kỹ sư bán hàng tiếng Nhật tốt ($1000-$1600)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$1000 - US$1600 per month
Specialization: Sales / Sales Management
Sub Specialization:
Contact: Linh Vu Ngoc
Reference: JO-1806-395939

Ứng viên sẽ là Kỹ sư bán hàng đầu tiên phụ trách dòng sản phẩm mới của công ty

  • Tìm kiếm khách hàng mới, phụ trách phát triển thị trường
  • Tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng là các công ty Nhật tại khu công nghiệp
  • Làm việc trực tiếp với bộ phận tương tự bên Nhật
  • Đi công tác và phối hợp với đội sales trong HCM