KTV Vat Ly Tri Lieu (3 năm kinh nghiệm)

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Medical Affairs/Medical Science Liaison/Medical Information/Scientific Affairs
Sub Specialization:
Contact: Tien Giang Thi Kim
Reference: JO-2012-452361

1. Đối với bệnh nhân:

· Lượng giá - điều trị vật lý trị liệu cho bệnh nhân ngoại trú.

· Thực hiện các kỹ thuật điều trị thông thường và kỹ thuật vật lý trị liệu chuyên sâu

· Giao tiếp, tìm hiểu thực trạng của bệnh nhân, thói quen sinh hoạt, động viên, chia sẻ.

· Giáo dục sức khỏe cho người bệnh, hướng dẫn tập luyện cho người bệnh, theo dõi trong quá trình tập luyện của bệnh nhân.

2. Đối với người nhà bệnh nhân:

· Giáo dục sức khỏe cho thân nhân người bệnh, hướng dẫn thân nhân tập luyện cho người bệnh, theo dõi và trợ giúp họ trong quá trình tập luyện

3. Đối với trợ lý:

· Hướng dẫn chuẩn bị máy móc dụng cụ điều trị.

· Hướng dẫn hỗ trợ bệnh nhân trong quá trình điều trị.

· Báo cáo diễn tiến tình trạng bệnh nhân trong quá trình điều trị.

4. Đối với học viên thực hành:

· Hướng dẫn thực hành cho học viên thực tập khi được phân công.

5. Đối với trưởng đơn vị:

· Báo cáo diễn tiến bất thường trong quá trình điều trị cho Trưởng Phòng khám.

· Tham vấn cho Trưởng Phòng khám về các quy trình kỹ thuật chuyên môn.

· Cập nhật hồ sơ bệnh án hàng ngày, báo cáo theo quy định.

6. Phối hợp các bộ phận khác:

· Trao đổi, Phối hợp với các bộ phận liên quan: Bác Sĩ, trợ lý, hành chánh, chăm sóc khách hàng, bảo trì trong quá trình làm việc.

7. Đối với chuyên viên tư vấn chuyên môn (nước ngoài):

· Tiếp nhận hướng dẫn và tuân thủ tực hiện theo sự hướng dẫn của chuyên viên tư vấn.

· Trao đổi với chuyên viên tình trạng bệnh của bệnh nhân để phối hợp điều trị