Korean Interpreter

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Human Resources, General Affairs & Administration
Sub Specialization:
Contact: Ms.Viet Duyen
Reference: JO-1904-415075

JOB DESCRIPTION

* Hỗ trợ Giám đốc/ Trưởng phòng trong công việc hằng ngày.
* Biên, phiên dịch các tài liệu từ tiếng Hàn sang tiếng Việt và ngược lại.
* Phiên dịch khi Giám đốc/ Trưởng phòng gặp gỡ khách hàng hoặc trong các cuộc họp.
* Tham gia xây dựng nội dung làm việc và phối hợp với các bộ phận chuyên môn chuẩn bị tài liệu theo yêu cầu.
* Giúp giám đốc theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả công việc.
* Giúp Giám đốc/ Trưởng phòng trong các quan hệ đối nội, đối ngoại;
* Thực hiện các chỉ đạo của Giám đốc/ Trưởng phòng liên quan đến từng nội dung công việc

Công ty liên quan đến ngành Bán lẻ, Siêu thị, Thực phẩm, Nhà hàng

JOB REQUIREMENTS

- Nam/Nữ, tốt nghiệp ĐH, kinh nghiệm tối thiểu 01 năm phiên dịch, biết sắp xếp các công việc trợ lý.
- Tiếng Hàn nghe, nói, dịch, viết tốt.
- Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề…
- Nhiệt tình, có ý thức và tinh thần trách nhiệm cao.
- Microsoft Office thành thạo.
- Topik 4 trở lên (Từng đi du học Hàn Quốc là một lợi thế)