Korean Interpreter

Location: Da Nang, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Translation / Interpretation
Sub Specialization:
Contact: Ms Viet Duyen
Reference: JO-1901-409433

Main tasks:

* Trợ lý cho Quản lý người Hàn
* Phiên dịch trong các cuộc họp theo yêu cầu
* Biên dịch các văn bản có liên quan đến công việc
* Cơ hội học nghiệp vụ trong các mảng Logistics, Sales, HR… và phát triển nghề nghiệp ở các phòng ban tương ứng với năng lực và mong muốn

Requirements:
* Khả năng tiếng Hàn tốt cả 4 kỹ năng Nghe- Nói- Đọc- Viết (tương đương TOPIK 4 trở lên)
* Không yêu cầu kinh nghiệm
* Sức khỏe tốt, chăm chỉ, mong muốn làm việc lâu dài