Kiến Trúc Sư

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization:
Sub Specialization:
Contact: Vi Tran Thao
Reference: JO-1802-388749

 

  • Kiểm soát, quản lý chất lượng và sự đồng bộ của các hồ sơ thiết kế (kiến trúc, kết cấu, cơ điện, nội ngoại thất, trang thiết bị, công nghệ,...)
  • Lập và quản lý tiến độ các thiết kế, các Hợp đồng tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế, giải pháp và công nghệ.
  • Làm việc trực tiếp với các đối tác là các đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thẩm tra thiết kế, nhà thầu thi công và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và tiến độ thiết kế.
  • Nắm bắt xu hướng thiết kế các dự án đầu tư bất động sản và tư vấn cho Ban lãnh đạo về các vấn đề liên quan đến quy hoạch, kiến trúc dự án.
  • Cập nhật các quy định, quy chuẩn, văn bản trong lĩnh vực xây dựng và quy hoạch và kiến trúc.
  • Phối hợp làm việc cùng nhóm chuẩn bị, thực hiện dự án.
  • Làm việc với các cơ quan ban, ngành liên quan đến các công tác chuẩn bị đầu tư của dự án, thẩm duyệt các thiết kế.
  • Chịu trách nhiệm kiểm soát và đệ trình người có thẩm quyền xác nhận, nghiệm thu hồ sơ thiết kế được giao.
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của lãnh đạo