Kế toán trưởng

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary 13th salary, attractive insurance...
Specialization:
Sub Specialization:
Contact: Thinh Nguyen
Reference: JO-1802-389008

Nhiệm vụ chính:

 • Đảm bảo số liệu kết toán chính xác, đầyđủ, và kịp thời cho các quyết định quản trị
 • Lập và phân tích các báo cáo tài chính
 • Xem xét và điều chỉnh quy trình kế toán, xây dựng các chính sách kế toán, tham gia xây dựng hệ
 • thống kiểm soát nội bộ
 • Lên kế hoạch làm việc, phân công và kiểm tra công việc của nhân viên
 • Tham gia thiết lập và đánh giá KPIs của bộ phận và từng nhân viên
 • Phụ trách báo cáo thuế và đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và kế toán của công ty và nhà nước.

Năng lực chuyên môn:

 • Tốt nghiệp Đại học Kinh tế, Kế toán, Tài Chính
 • Kinh nghiệm làm kế toán trưởng trên 5 năm
 • Có kinh nghiệm về ERP và các phần mềm kế toán
 • Có kinh nghiệm về quyết toán thuế và chuyển giá
 • Có khả năng huấn luyện và khích lệ nhân viên
 • Có khả năng ra quyết định kịp thời, quyết đóan
 • Có kỹ năng giao tiếp xuất sắc.
 • Gương mẫu, có trách nhiệm, chăm chỉ
 • Trung thực và minh bạch