Kế Toán Trưởng (tiếng Trung thành thạo)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: General Accounting (Manager)
Sub Specialization:
Contact: Linh Vu Ngoc
Reference: JO-1909-426457

  • Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán từ đại học trở lên
  • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
  • Ưu tiên bằng CPA hoặc bằng hành nghề kế toán
  • Giao tiếp được bằng tiếng Anh, ưu tiên người biết tiếng Trung
  • Ưu tiên người có kinh nghiệm làm cho công ty nước ngoài