Kế toán trưởng (Công ty sản xuất, Hà Nội)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$1200 - US$1500 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: General Accounting (Manager)
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-1910-428928

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn Nhật Bản tại KCN Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội)
Cần tuyển vị trí Kế toán trưởng

Vị trí này báo cáo trực tiếp tới Tổng giám đốc người Nhật và làm việc tại nhà máy của công ty tại KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội (có xe đưa đón theo tuyến từ nội thành Hà Nội)

  • Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, hiệu quả của bộ phận kế toán
  • Quản lí các nhân viên của bộ phận
    (chi tiết trao đổi trong phỏng vấn)