Junior Tester

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Automation Test Engineer/Test Engineer
Sub Specialization:
Contact: Trinh Huong Giang
Reference: JO-1805-395390

Mô tả công việc :

  • Nghiên cứu yêu cầu của khách hàng, và các tài liệu liên quan để xác định yêu cầu test của dự án
  • Viết test case, checklist cho các dự án
  • Chuẩn bị data test
  • Thực hiện kiểm thử và log bugs trên Jira
  • Viết báo cáo kiểm thử
  • Thực hiện các công việc liên quan do trưởng nhóm phân công.

Quyền lợi

  • Phụ cấp đào tạo
  • Cơ hội làm việc với các khách hàng lớn trên thế giới, công nghệ tiên tiến, phát triển bản thân…
  • Được đào tạo bài bản về công nghệ, quy trình… trước khi vào làm chính thức
  • Có nhiều cơ hội làm việc/du lịch nhiều nơi trên thế giới