Java/ .Net Senior Developer (Banking experience)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Architects
Sub Specialization:
Contact: Trinh Huong Giang
Reference: JO-1806-395563

Mô Tả Công Việc
 Tham gia xây dựng các quy trình, hướng dẫn về nghiệp vụ của Đơn vị
 Báo cáo và tham gia khắc phục rủi ro của đơn vị trong quá trình vận hành, phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa ra các phương pháp đo lường và giảm thiểu rủi ro.`
 Thực hiện các công việc theo đúng các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn nội bộ …và cam kết chất lượng dịch vụ (SLAs)
 Chịu trách nhiệm thực hiện thiết kế, phát triển tích hợp, hỗ trợ cấp độ 3 và vận hành cấp độ 3 các nền tảng và công nghệ của toàn bộ các giải pháp ứng dụng.
 Trực tiếp thực hiện và phối hợp với các bộ phận khác trong các dự án có các thành phần liên quan đến nền tảng và công nghệ của toàn bộ các giải pháp ứng dụng trong các dự án công nghệ của Khối.
 Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của các cấp quản lý.

Chế độ đãi ngộ
 Lương cạnh tranh, thưởng lên tới 16 tháng lương/ năm
 Môi trường làm việc chuyên nghiệp
 Nhiều cơ hội thăng tiến