IT 企業支店責任者/ Branch Manager - IT Company

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND2000 - VND3500 per month
Specialization: IT Assurance/Quality Assurance/Management
Sub Specialization:
Contact: Huong Pham Ngoc Lan
Reference: JO-1811-405896


 • 【条件】
  ・開発言語: Java, Android, C, C#, .Net 5
  ・日本語能力 N2以上
  ・日系企業での就業経験
  ・マネジメント経験

  Yêu cầu công kinh nghiệm:
 • Có kinh nghiệm với một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình: Java, Android, C, C# .NET
 • Tiếng Nhật thành thạo (tương đương N2 trở lên)
 • Có kinh nghiệm làm việc tại Nhật Bản hoặc công ty Nhật tại Việt Nam
 • Có kinh nghiệm quản lý