IT phần mềm (nhà máy sản xuất)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$500 - US$700 per month + bonus, pay raise, career development
Specialization: Programmer
Sub Specialization:
Contact: linh manh
Reference: JO-1910-428289

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn nước ngoài, cần tuyển vị trí IT phần mềm

Làm việc tại nhà máy của công ty ở ngoại thành Hà Nội (có xe đưa đón của công ty theo điểm đón)

- Đảm nhận các công việc về lập trình phần mềm trong nhà máy

- Tham gia các dự án IT để nâng cao năng suất và tự động hóa các quy trình sản xuất

- Quản lí cơ sở dữ liệu, đưa ra báo cáo phân tích các chỉ số theo yêu cầu của các phòng ban

- Hỗ trợ người dùng, nhân viên

(chi tiết trao đổi trong phỏng vấn)

Đãi ngộ:
- Các chế độ lương, thưởng
- Các chế độ bảo hiểm theo luật định
- Cơ hội phát triển trong nhà máy đang mở rộng

- Bữa ăn trưa tại công ty và ăn tối trong trường hợp làm thêm

- Xe đưa đón của công ty theo điểm đón