IT phần mềm (nhà máy sản xuất)

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Technology / Digital Consultant
Sub Specialization:
Contact: Luong Nguyen Thi
Reference: JO-2103-457118

Chúng tôi là công ty sản xuất 100% vốn nước ngoài, cần tuyển vị trí IT phần mềm

Mô tả công việc

  • Framework sử dụng: Angular, C#, SQL, Oracle, .NET, HTML/CSS
  • Tham gia vào các dự án phần mềm thực tế tại công ty. (Quản lý nhân sự, Quản lý sản xuất....)
  • Tham gia phát triển các dự án cải tiến nâng cao hiệu suất công việc...
  • Tham gia nghiên cứu và phát triển, chia sẻ kiến thức chuyên môn.
  • Nghiên cứu, phát triển sản phẩm theo các công nghệ mới.