IT Management (Education)

W1siziisijiwmtgvmduvmjgvmdmvmtevmdgvmtiwl05ndxllbi1uagfuac1idw9uz19yzxnpemvklw1pbi5qcgcixsxbinailcj0ahvtyiisije4mhgymdajil1d
Contact: Nguyen Thanh Huong
Reference: JO-1805-393770
see 's jobs

- Nghiên cứu và lập kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động công nghệ thông tin; ứng dụng các giải pháp về công nghệ thông tin vào hoạt động của trường học.
- Giải quyết mọi vấn đề về CNTT trong trường học
- Tư vấn cho HĐQT về công nghệ và hệ thống, các giải pháp mới.
- Tư vấn, xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư hệ thống các thiết bị liên quan về công nghệ thông tin.
- Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến hoạt động công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin theo đúng các quy tắc, tiêu chuẩn, giải pháp công nghệ hiện hành
- Tổ chức bảo trì, duy tu, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị công nghệ thông tin; đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về công tác sử dụng hệ thống công nghệ thông tin
- Đảm bảo an toàn, toàn vẹn dữ liệu hệ thống.
- Đảm bảo chỉ có các chương trình ứng dụng an toàn được phép cài đặt theo đúng quy định và chính sách được ban hành được phép sử dụng trong hệ thống.
- Xây dựng mối quan hệ tốt với các đối tác cung cấp về hỗ trợ xử lý sự cố phần mềm, trang bị phần mềm.