Human Resource Manager

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND30000000.00 - VND35000000.00 per month
Specialization: HR Manager
Sub Specialization:
Contact: Ngan Nguyen Thu
Reference: JO-1907-423058

Công ty là khách hàng của Navigos Search làm về lĩnh vực dịch vụ nhà hàng khách sạn, quy mô 1000 nhân viên. Cần tuyển Trường phòng HCNS (ưu tiên Nam giới) cho phòng HCNS quy mô 11 người.
Trách nhiệm công việc

 • Sắp xếp kế hoạch, lịch làm việc, phân công công việc toàn bộ nhân viên trong phòng.
 • Giám sát và đánh giá việc thực hiện công việc và tiến độ của nhân viên trong phòng.
 • Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, thuyên chuyển….đối với nhân viên trong phòng.
 • Giải quyết hoặc không giải quyết các đề xuất của các cá nhân hay bộ phận khác dựa trên nội quy, quy định Công ty và pháp luật hiện hành.
 • Được quyền thừa lệnh Giám đốc xử lý những CNV vi phạm nội quy trong công ty, bảo đảm chấp hành đúng luật lao động.
 • Được quyền kiểm tra, chất vấn các Trưởng bộ phận liên quan nếu phát sinh những vấn đề có liên quan đến sự thiệt hại của công ty.
 • Phối hợp cùng các trưởng bộ phận xây dựng bộ máy bao gồm các chức danh, lương, biên chế nhân sự gọn nhẹ hiệu quả.
 • Truyền đạt những chủ trương, chỉ thị của BGĐ, Nhà nước để CNV hiểu và thực hiện.
 • Yêu cầu mọi bộ phận trong Công ty báo cáo, thuyết minh, cung cấp dữ liệu chính thức để Phòng hoàn thành nhiệm vụ do BGĐ giao.
 • Áp dụng các biện pháp tức thời để đề phòng và ngăn chặn ngay các vụ việc có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng làm thiệt hại đến lợi ích của Công ty hoặc của người lao động.
 • Ký, sao y một số giấy tờ hành chính được BGĐ uỷ quyền.
 • Ký các thông báo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của Phòng HCNS.
 • Thừa ủy nhiệm của BGĐ truyền đạt các chỉ đạo, chỉ thị đến các bộ phận, tổ chức phối hợp điều khiển các bộ phận thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo, chỉ thị BGĐ.
 • Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự:
  Quản trị hành chính nhân sự:
 • Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.
 • Phối hợp với các trưởng phòng ban khác xây dựng tiêu chí đánh giá nhân sự phù hợp
 • Xây dựng chế độ lương, thưởng, chính sách tăng lương, thưởng phù hợp
 • Xây dựng quy trình đào tạo nhân sự hội nhập, đào tạo bên trong, đào tạo bên ngoài …
 • Xây dựng chính sách lưu giữ và thu hút nhân tài
 • Xây dựng lộ trình phát triển nhân viên …

Yêu cầu công việc:

 • Tối thiểu 05 năm vị trí trưởng phỏng Nhân sự.
 • Có kiến thức và chuyên môn sâu về các lĩnh vực quản trị Nhân sự, Lao động tiền lương, luật Lao động, tâm lý nhân sự, xã hội. Kiến thức về lịch sử, văn hoá, giá trị và mục tiêu hoạt động của Công ty.
 • Tuổi từ 35 - 45.
 • Có kỹ năng giải quyết vấn đề, nắm bắt thông tin nhanh, kỹ năng đàm phán, thương lượng. Khả năng tiếp cận công việc nhanh, kịp thời. Độc lập, chịu được áp lực công việc cao.
 • Kiên trì, mềm dẻo, linh hoạt. Khả năng giao tiếp tốt, hòa đồng, tận tuỵ với công việc. Trung thực, bảo mật thông tin có liên quan đến công việc. Kiên định, cẩn thận.
 • Phong cách làm việc nghiêm túc, khoa học. Ham học hỏi, cần cù.
 • Tuân thủ nội quy - quy định
 • Sức khoẻ tốt. Ngoại hình dễ nhìn, lịch thiệp, gây ấn tượng tốt.