HRGA Staff - Nhân viên hành chính nhân sự

Location: Hanoi, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary US$400 - US$500 per month
Specialization: Manufacturing & Industrial
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Ha Minh
Reference: JO-1809-402121
  • Phụ trách toàn bộ mảng hành chính - nhân sự của công ty
  • Hỗ trợ biên phiên dịch khi cần
  • Thời gian bắt đầu làm việc dự kiến: đầu tháng 11/ 2018
  • Chi tiết sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn