HR Manager (pharmaceutical company)

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND30000000 - VND50000000 per month
Specialization: Human Resources, General Affairs & Administration
Sub Specialization:
Contact: Pham Thi Tuyen
Reference: JO-1903-414453- Build HR strategy & manage all the activities of HR team in factory to make sure smooth operation & comply with head office's policy.

- Plan recruitment strategy.
- Enhance team's skill & knowledge and make personal development plan for all.
- Prepare and maintain the budget to ensure budgets are met in accordance with company's annual business plan.
- Be aware of legal changes to have proper change in company policy/ give advice to management.
- Support current and future business needs through the development, engagement, motivation and preservation of human capital
- Maintain pay plan and benefits program
- Deal with the labor union, and explain the company rules and situation to the employees
 1. Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự

 • Căn cứ trên nhu cầu phát triển của Công ty để hoạch định chiến lực nhân sự và xây dựng định biên nhân sự cho phù hợp;
 • Kết hợp với các Trưởng bộ phận thiết lập KPI, theo dõi, đánh giá năng lực nhân viên định kì hàng tháng hoặc hàng quý;
 • Tiến hành tuyển dụng nhân sự phù hợp theo nhu cầu phát triển của công ty và các phòng ban năm/quý…;
 • Xây dựng quy chế lương thưởng, phúc lợi và các biện pháp khuyến khích - kích thích người lao động làm việc;
 • Xây dựng chính sách thăng tiến và thay thế nhân sự;
 • Lập ngân sách nhân sự;

 • Phát huy và cải tiến văn hóa doanh nghiệp;
 • Thường xuyên cập nhật, hoàn thiện các quy trình làm việc liên quan đến phòng Hành Chính - Nhân Sự.

 1. Quản trị hành chính nhân sự

 • Tổ chức và thực hiện công tác hành chính theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo;
 • Tổ chức công tác quản lý hành chính cho toàn bộ công nhân viên;
 • Đề xuất và thực hiện các chiến lược tuyển dụng và giữ nhân tài tại Công ty;
 • Đề xuất và thực hiện các chương trình nâng cao đời sống tinh thần cán bộ công nhân viên;
 • Xây dựng lại nội quy lao động, hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó;
 • Đưa ra giải pháp và duy trì việc thực hiện nội quy, quy định của Công ty;
 • Tổ chức và điều hành các hoạt động hành chánh có liên quan: quản lý đội xe, y tế, tổ chức lưu trữ tài liệu, hỗ trợ công tác tổ chức các buổi lễ, hội thảo của công ty;
 • Quản lý mảng CNTT nhằm đảm bảo cung cấp và hỗ trợ dịch vụ về CNTT cho người sử dụng;
 • Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty;
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ;
 • Xây dựng các chính sách, quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự: Chế độ học việc, thử việc, hợp đồng lao động, lương, thưởng, phép năm…;
 • Xây dựng quy trình xử lý xung đột nội bộ, xử lý sai phạm/ kỷ luật đối với CBCNV, giải quyết tranh chấp lao động.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên chuyên ngành kinh tế, quản trị, hành chánh, luật…;
 • Ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý HC-NS;
 • Có kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho vị trí quản lý.