HR Manager

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Accountancy
Sub Specialization:
Contact: Chi Pham Nguyen Linh
Reference: JO-1902-412872

Trách nhiệm:

1. Xây dựng nguồn nhân lực:

 • Lập chiến lược tạo nguồn tuyển dụng theo kênh ứng viên phù hợp.
 • Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng trong cộng đồng salesman.
 • Triển khai các chương trình thu hút nhân tài cho các đối tượng tiềm năng.

2. Kế hoạch tuyển dụng:

 • Xây dựng các tiêu chuẩn và KPIs tuyển dụng cho đội ngũ. Quản trị kết quả công việc của cả đội,
 • Lập kế hoạch tuyển dụng chủ động, triển khai đến đội ngũ và theo dõi kết quả liên tục hàng tuần,hàng tháng & hàng quý.
 • Dẫn dắt đội ngũ tận dụng và tối ưu hóa nguồn ứng viên đang có.
 • Xây dựng, theo dõi ngân sách tuyển dụng và đánh giá hiệu quả sử dụng ngân sách.
 • Thống kê, phân tích và đề xuất các giải pháp/ kênh tuyển dụng tối ưu.
 • Huấn luyện/đào tạo kỹ năng nghiệp vụ và kỹ năng mềm cho các thành viên trong đội.
 • Phối hợp chặt chẽ với trưởng phòng ban nhằm xác định nhu cầu, tiêu chuẩn tuyển dụng phù hợp với chính sách công ty và yêu cầu kinh doanh.

3. Quản lý quy trình

 • Xây dựng/ chuẩn hóa quy trình tuyển chọn, các bài kiểm tra và hướng dẫn thực thi cho đội ngũ tuyển dụng, ASM, SS.
 • Giám sát việc tuân thủ quy trình tuyển dụng của đội ngũ nhân viên, ASM & SS.
 • Theo dõi, kiểm tra ngẫu nhiên hệ thống phần mềm và phản hồi kịp thời đến NCC và bộ phận IT nhằm đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và chính xác.

4. Báo cáo:

 • Tổng hợp báo cáo tuyển dụng nhân viên bán hàng trên toàn quốc hàng tuần/tháng/quý.
 • Phân tích, đánh giá tình hình nguồn ứng viên, nguyên nhân nghỉ việc, lập kế hoạch hành động cụ thể để cải thiện và đề xuất các giải pháp cho Sales Team.
 • Các báo cáo liên quan đến KPIs tuyển dụng hàng tháng.