HR-GA Manager - Trưởng phòng HCNS ($1500-$1800)

Location: Hung Yen, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND35000000.00 - VND40000000.00 per month
Specialization: Human Resources, General Affairs & Administration
Sub Specialization:
Contact: Tuyet Pham Thi
Reference: JO-2005-441474
  • Quản lý phòng HCNS
  • Xây dựng chế độ, chính sách phúc lợi cho người lao động
  • Hoạch định & lập các kế hoạch về tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân sự cho công ty
  • Quản lý nhà thầu liên quan
  • Báo cáo, đối ứng audit khách hàng tập đoàn
  • Đối ứng thanh tra, đánh giá của cơ quan bộ ngành