HR-Admin Manager

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND1200 - VND1500 per month
Specialization: Management
Sub Specialization:
Contact: Nguyen Thi Khanh Hoa
Reference: JO-1811-406350


* Công việc Hành chính (30%)

 • Xây dựng các quy trình liên quan tới công tác quản lý hành chính, quản lý tài sản công ty - đảm bảo quyền lợi của toàn bộ nhân viên công ty.
 • Tổ chức quản lý cơ sở vật chất bao gồm văn phòng, thiết bị máy móc, tài sản và công cụ khác
 • Sắp xếp các kế hoạch lịch làm việc của phòng Hành chính, phân công công việc, giám sát, đánh giá việc thực hiện công việc của nhân viên trực thuộc.
 • Thực hiện kiểm kê- kê khai báo giá từ các nhà cung cấp, phân tích đánh giá nhà cung cấp đảm bảo tiết kiệm và hợp lý chi phí.
 • Tham mưu cho BGĐ trong việc thực hiện các hạng mục, cơ sở hạ tầng, tài sản của công ty.

  * Công việc Tuyển dụng &Nhân sự (70%)
 • Hoạch định chiến lược, chính sách nhân sự: Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
 • Tổ chức và triển khai kế hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên theo định hướng của Ban giám đốc
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, quản lý công tác tuyển dụng, chịu trách nhiệm phỏng vấn và tuyển dụng các vị trí cấp cao khi cần thiết.
 • Tham mưu cho Ban lãnh đạo về công tác nhân sự: Cơ cấu tổ chức, sử dụng nhân lực, nhân sự kế cận, đào tạo.
 • Tham gia xây dựng, đánh giá KPI, chế độ lương thưởng - đãi ngộ …
 • Tham gia xây dựng thang bảng lương, quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ cho người lao động.
 • Thực hiện các chính sách tăng cường nội bộ, khả năng gắn kết giữa giữa các thành viên trong công ty
 • Xây dựng hệ thống các quy chế, quy trình, quy định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội quy đó
 • Lên ý tưởng và triển khai các chương trình hoạt động vui chơi, giải trí cho cán bộ công nhân viên
 • Tham mưu cho ban giám đốc xây dựng có tính chất chiến lược bộ máy tổ chức hoạt động của công ty theo định hướng chung của ban giám đốc.
 • Cụ thể sẽ trao đổi khi phỏng vấn.  Quyền lợi được hưởng:
 • *Thu nhập: Thương lượng
  * Thưởng theo năng lực, KPI.
  * Thưởng theo thâm niên, thưởng tết.
  * Xét tăng lương theo mức độ cống hiến
 • *Chế độ phúc lợi:
  * Ký kết HĐLĐ, chế độ bảo hiểm xã hội theo Luật lao động.
  * Nghỉ lễ/tết theo lịch nhà nước.
  * Chế độ du lịch, nghỉ mát; tổ chức sinh nhật,hàng tháng, hàng năm.
  * Được tham gia các hoạt động kết nối và chia sẻ với lãnh đạo doanh nghiệp định kì hàng tháng.
  * Có khu vực relax, café, căn tin, pantry.