Head of Recruitment & Resourcing

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Human Resources, General Affairs & Administration
Sub Specialization: HR Director, Recruiting / TA
Contact: Trinh Nguyen Thi Kieu
Reference: JO-1810-404151

Mục đích công việc:
Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, phát triển, chỉ đạo các quy trình tuyển dụng và xây dựng thương hiệu tuyển dụng của ngân hàng.

Trách nhiệm:
Phối hợp với Đối tác Nhân sự làm việc với các Giám đốc Khối để nắm rõ nhu cầu về nguồn lực hiện tại và tương lai nhằm xây dựng kế hoạch nhân sự hiệu quả;
Đánh giá thị trường lao động và xây dựng, triển khai các phương pháp, kênh tuyển dụng hiệu quả, phù hợp và tiết kiệm chi phí;
Quản lý đội ngũ nhân sự tuyển dụng và đảm bảo các hoạt động tuyển dụng phù hợp với chính sách và tiêu chuẩn của ngân hàng, hỗ trợ kịp thời mọi nhu cầu tuyển dụng từ đơn vị;
Chịu trách nhiệm tuyển dụng cho các vị trí quan trọng/chiến lược/lãnh đạo cấp cao theo yêu cầu của ban điều hành;
Xây dựng, duy trì quan hệ tốt với các công ty tuyển dụng và các trường đại học.

Yêu cầu:

Bằng cấp chuyên môn Quản trị Kinh doanh, Nhân sự hoặc các ngành liên quan;

Tối thiểu 6 -8 năm kinh nghiệm công tác tuyển dụng với ít nhất 3 - 5 năm tại vị trí quản lý, ưu tiên trong ngành tài chính ngân hàng, MNC hoặc công ty săn đầu người;

Kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch và giải quyết vấn đề tốt; 

Kỹ năng  tìm nguồn lực và phân tích tốt;

Khả năng viết xuất sắc phục vụ thành lập các chính sách, báo cáo rõ ràng, cô đọng;

Khả năng hoàn thành công việc xuất sắc đúng thời hạn;

Kỹ năng thuyểt trình tốt;

Kỹ năng nói và viết Tiếng Anh, Tiếng Việt