[HCMC] IT Staff (1 năm kinh nghiệm lập trình)

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Internal Vacancies
Sub Specialization:
Contact: Ngan Truong Ngoc
Reference: JO-1903-413136

  • Xây dựng và triển khai kế hoạch về công nghệ thông tin cho toàn hệ thống.
  • Tham gia triển khai các phần mềm ứng dụng nhằm hỗ trợ nhu cầu sản xuất.
  • Viết chương trình hỗ trợ trong công việc cho các bộ phận nhằm tăng năng suất lao động

    Hỗ trợ các bộ phận khác khi họ có yêu cầu hay khó khăn trong vấn đề IT.