[HCM] Xuất nhập khẩu

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Import / Export
Sub Specialization:
Contact: Hung Nguyen Hoang Minh
Reference: JO-1905-417566
  • Theo dõi, quản lý xuất nhập khẩu, tiến độ nhập hàng và xuất hàng giữa xưởng.
  • Làm việc với công ty dịch vụ và bên Nhật.
  • Xử lý các vấn đề phát sinh đối với các lô hàng.
  • Theo dõi tình hình kho bãi.
  • Thanh toán cho công ty dịch vụ.
  • Cập nhật tất cả các điều luật, quy định… về thuế, xuất nhập khẩu.