[HCM] Senior Sales Staff - Retail Industry

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary VND400 - VND500 per month
Specialization: Sales
Sub Specialization:
Contact: Ngan Truong Ngoc
Reference: JO-1810-404513

  • Kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, chấn chỉnh mọi hoạt động của cửa hàng đúng quy trình, quy định.
  • Kiểm tra, sắp xếp và đảm bảo vấn đề hàng hóa của cửa hàng luôn đầy đủ.
  • Tư vấn sản phẩm; giải đáp thắc mắc của khách hàng về hàng hóa.
  • Đào tạo, đảm bảo đội ngũ nhân sự cửa hàng làm việc đúng quy trình và yêu cầu của Công ty.
  • Phân tích cập nhật thông tin thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh...đến ban lãnh đạo cửa hàng.
  • Tham mưu những vấn đề liên quan đến kinh doanh, giúp tăng doanh số và phát triển thương hiệu.
  • Báo cáo tình hình hoạt động của cửa hàng lên cấp trên theo yêu cầu.
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên