[HCM] Sales Admin

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Sales / Sales Management
Sub Specialization:
Contact: Hung Nguyen Hoang Minh
Reference: JO-1902-412491
  • Làm báo giá, thư chào hàng, lên hợp đồng,…
  • Hỗ trợ xây dựng kế hoạch công tác cho bộ phận kinh doanh, theo dõi tiến độ thực hiện của kế hoạch và đốc thúc các thành viên hoàn thành.
  • Cập nhật dữ liệu hoạt động của bộ phận kinh doanh
  • Hỗ trợ cho phòng Sales