[HCM] Sales

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Sales / Sales Management
Sub Specialization:
Contact: Hung Nguyen Hoang Minh
Reference: JO-1906-419587
  • Tìm nhà cung cấp
  • Báo giá
  • Theo dõi đơn hàng
  • Xử lý sự cố
  • Làm báo cáo
  • Chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn