[HCM] Sale Admin

Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Job Type: Permanent
Salary Negotiable
Specialization: Sales / Sales Management
Sub Specialization:
Contact: Hung Nguyen Hoang Minh
Reference: JO-1903-413382

- Soạn thảo hợp đồng, theo dõi tiến độ hợp đồng. Hỗ trợ đàm phán, thương lượng các điều khoản hợp đồng.
- Hỗ trợ khách hàng và chủ nhà trong suốt thời gian thuê
- Hỗ trợ phiên dịch cho Giám Đốc
- Trao đổi thêm trong buổi phỏng vấn